Това е новият модул Забележка за заглавката . Той може да се използва за съобщения от Cookie Law или за всякакви други съобщения, които може да се наложи да съобщите на посетителите си.

ЗАОБЛЕНИ ЪГЛИ

Когато предлагания за плочата кант е с дебелина до 1 мм можем да заоблим ъглите на плотовете. Увеличава цената на масата с 25 лв заради допълнителните операции и усложнено кантиране.


Много красиво и удобно за употреба се получава при комбиниране със заоблени кантове (възможно само при фурнировани или боядисани маси от MDF)